737 652 191

Základní škola Turnov
Komunitní škola Malá Skála

Škola Lesves je otevřená všem. Přijďte se dozvědět více. Stačí napsat nebo zavolat a domluvit si schůzku. Rádi Vás provedeme a školu blíže představíme.

Srdečně zveme na týden otevřených dveří od 11. do 15. března 2024 vždy od 13 do 17 hodin.

Aktuálně

Akce

Nový web

Vítáme vás na novém webu, který je stále ve vývoji, ale již obsahuje veškeré potřebné informace. 

Celý článek »

Ze života v naší škole

Ze života školy

Ze života druhé třídy

Adventní stolování Druháčci v prosinci absolvovali kurz 1. pomoci 2 Druháčci v prosinci absolvovali kurz 1. pomoci Kreslení forem Malba akvarelem Na hřišti Na výpravě

Celý článek »

O nás

Základní škola Lesves s.r.o. v Turnově je soukromá škola s waldorfskou pedagogikou. Pro školní rok 2022/2023 je otevřen zatím první ročník základní školy, ve kterém je 26 dětí, z toho u 13 dětí rodiče požádali o individuální vzdělávání. Máme tedy krásnou první třídu se 13 dětmi, která ráda uvítá nové kamarády..

Třídní učitel je M.Ed Jan Slavík, DiS. Školné činí 4 000,- Kč měsíčně. Postupně budeme školu rozšiřovat.

Základní škola Lesves s.r.o. vznikla díky iniciativě rodičů Spolku pro svobodné vzdělávání. Spolek je 50% spolupodílníkem školy a čtyři konkrétní rodiče téhož spolku jsou spolupodílníky druhé poloviny.
Zvolená právní forma společnosti s ručením omezeným je pro nás pouze formálním vyjádřením stavu a významně přispěla k rychlému vzniku školy.
Usilujeme o samosprávné řízení školy v duchu ideálů zakladatele waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera a pro budoucnost školy hledáme takovou právní formu, která by nejen názvem, ale i obsahem byla ideální.
Za podstatné považujeme tvořit společenství dětí, rodičů, učitelů a přátel školy, které bude aktivní součástí místa, města, regionu a světa. Věříme, že aktivní společenství lidí (komunita) spojené dobrou myšlenkou, je jednou z možností jak přispět k harmonickému životu na Zemi.

Obchodní rejstřík

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1132767&typ=PLATNY