737 652 191

Dny otevřených dveří v komunitní škole na Malé Skále

V komunitní škole na Malé Skále jsme návštěvám otevření kdykoli. Zajímá vás, jak funguje vyučování, vypadají prostory, rádi byste se setkali s některým z učitelů, nebo rodičů? Stačí když se nám ozvete, domluvíme si termín a návštěvě nic nebrání. Jste vítáni.

Aktuálně

Zápis do školy

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Jsme škola, která vychází z principů waldorfské pedagogiky. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost zohlednili při rozhodování o volbě školy pro svoje dítě. Vážení rodiče předškoláčků, rádi

Celý článek »

Co se děje v komunitní škole

Čítanková slavnost

Ve 2. třídě tento týden proběhla čítanková slavnost. Rodiče napsali vlastnoručně dětem jejich první knihu a doplnili ji krásnými ilustracemi. Děti se nadšeně začetly do

Celý článek »

Únor na horách

5. a 6. třída v únoru vyjela do hor. V plánu bylo lyžování, ale sněhové podmínky nám vůbec nepřály. Tak jsme se dopoledne věnovali zeměpisu

Celý článek »

Včelařský kroužek

Při naší komunitní škole již 2. rokem funguje včelařský kroužek. Kroužek vedou dvě včelařky Tereza Včeláková (naše paní učitelka) a Jolana Stáňová (Děti v zahradě

Celý článek »

Zeměpis – vyprávění

Koncem března nás v epoše zeměpisu 7./8. třídy poctila svou návštěvou cestovatelka Zuzka Polanecká. Vyprávěla nám o svém několikaměsíčním putování jedním z nejznámějších trailů světa:

Celý článek »

Komunitní škola Lesves Malá Skála se představuje

Komunitní škola Lesves zahájila svou činnost v září roku 2021 a vznikla jako projekt svobodného domácího vzdělávání z iniciativy rodičů a učitelů, kteří chtěli, aby se jejich děti mohly společně vzdělávat i v době, kdy pandemie covidu uzavřela státní i soukromé školy. Projekt se stal natolik úspěšným, že rodiče ze Spolku pro svobodné vzdělávání jej provozují a rozvíjejí i nadále.

V září 2021 začínalo v projektu komunitní školy 50 dětí a 5 učitelů – průvodců, kteří pracovali ve skupinách dětí 1. – 8. třídy. Během dalších let počet postupně narůstal a od září 2023 je v komunitní škole zapsáno 76 dětí všech tříd od první do deváté a pracuje s nimi 9 učitelů – průvodců a další 3 lidé se podílí na zajištění chodu školy po administrativní a ekonomické stránce. Škola je provozována v prostorách Penzionu Jizera v Malé Skále za laskavé podpory jeho majitelů. Penzion se nachází na kraji obce a patří k němu velké okolní pozemky, které škola může také využívat a děti mohu trávit část dne venku.

Podstatou komunitní školy je, že děti jsou tzv. domškoláci, to znamená, že jsou v režimu individuálního vzdělávání a každé dítě je zapsáno na nějaké své kmenové základní škole. Hlavní zodpovědnost za vzdělávání svých dětí nesou rodiče, kteří se rozhodli vytvořit komunitní školu a děti vzdělávat společně ve větším kolektivu. Od školního roku 2022/2023 je Komunitní škola Lesves provozována v součinnosti s turnovskou Základní školou Lesves s.r.o.

Učitelé – průvodci v Komunitní škole Lesves pracují s dětmi v duchu waldorfské pedagogiky, pracují v menších skupinách dětí do cca 15 dětí na učitele, využívají také pobyt venku a v přírodě, věnují se uměleckým činnostem a řemeslům – hudbě, malování, eurytmii, práci se dřevem, kovem, hlínou a dalším. Velká pozornost je v komunitní škole věnována rozvoji sociálního potenciálu dětí.

Vyučování probíhá od pondělí do čtvrtka, pátek je v režii rodičů, kdy rodiče jednotlivých skupin dětí připravují program pro svou skupinu – výlety, vycházky, návštěvy kulturních akcí, sportovních zařízení, přednášky, workshopy apod. Program je vždy přizpůsoben potřebám a věku dané skupiny dětí.

Komunitní škola je financována pouze ze školného rodičů a z darů. Chceme, aby školné bylo co nejpřístupnější pro všechny rodiny a jejich děti, snažíme se ho tedy stanovovat na co nejnižší možnou částku. Tato částka, která je v současné době 4.000 Kč měsíčně, nám zatím stačí na pokrytí základních, běžných výdajů školy, tj. personální výdaje, nájemné, energie, základní pomůcky, režie apod. Rozpočet je vyrovnaný a nezbývá v něm mnoho prostoru na další rozvoj školy do budoucna, na investiční záležitosti a také např. na další vzdělávání učitelů – průvodců. Hledáme proto stále nové zdroje a možnosti spolufinancování.

Postupně objevujeme a rozvíjíme potenciál celého společenství komunitní školy. Naším velkým přáním do budoucna je, abychom pro provoz školy získali vlastní prostory, vybudovali zahradu, pěstovali rostliny, chovali zvířata a směřovali k soběstačnosti. Jsme jednou z možností vzdělávání a výchovy dětí pro budoucnost.

Děkujeme, že se o nás zajímáte.

Na Malé Skále, 5. 12. 2023

Za Komunitní školu Lesves

Ivan Semecký, člen rady spolku a koordinátor projektu Komunitní škola Lesves