737 652 191

Lidé v naší škole

Ivan Semecký, základní a komunitní škola, ředitel a vychovatel

Ivan Semecký

Většinu života jsem prožil v Nymburce, ale s nejmladším synem a manželkou jsme se před pár lety přestěhovali do Semil, aby tam syn absolvoval waldorfskou základní školu. Od 16 let se intenzivně zajímám o pedagogiku, kterou jsem i vystudoval, přesněji sociální pedagogiku obor vychovatelství. Sedm let jsem byl vychovatelem v dětském domově, témě 10 let ředitelem velké organizace poskytující sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a podílel se na transformaci sociálních služeb do služeb komunitních. Potom přišla výzva ze školství a pět let jsem byl ředitelem Waldorfské základní a střední školy v Semilech. A přišla ještě větší výzva, když se skupinou učitelů a rodičů jsme se rozhodli založit komunitní školu na Malé Skále a před dvěma lety i soukromou waldorfskou základní školu v Turnově. Momentálně se podílím na jejich řízení a celkovém fungování, jak nejlépe umím. Těší mě práce na rozvoji waldorfské pedagogiky, která umožňuje rodičům být aktivní součástí vzdělávání jejich dětí. V komunitním vzděláváním vidím jednu z nových cest, a to nejen pro děti.