737 652 191

Březen 2024

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Jsme škola, která vychází z principů waldorfské pedagogiky. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost zohlednili při rozhodování o volbě školy pro svoje dítě. Vážení rodiče předškoláčků, rádi

Celý článek »

Morana

Maloskalská první a druhá třída s pomocí školkáčků z Lesního klubu Žežulička dnes vynesli Moranu. Cestou zpět si pochutnali na medvědím česneku. U školy pak

Celý článek »

Akce 7. a 8. třídy

Ve čtvrtek 14. 3. navštívila 7. a 8. třída koncert hudebního tělesa The Cello Boys v divadle v Jablonci nad Nisou. V pátečních dnech vedených

Celý článek »

Vrstvený akvarel

Naše 5. a  6. třída začala pomalu pronikat do tajů vrstveného akvarelu. Chce to velkou dávku trpělivosti a klidu. Práce s velmi jemnými barvami dává

Celý článek »

2. třída v předjaří

Učitelé přece nechtějí nikoho potopit😁. Pololetní vysvědčení před vyloděním. Předávání pololetního vysvědčení. A jsme za vodou. Rozvíjíme dovednosti ve čtení po skupinkách Kočkovitá šelma na vánoční návštěvě🐱 Koberec

Celý článek »

MAP Turnovsko

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem

Celý článek »