737 652 191

Lidé v naší škole

Pavla Grajová, základní škola, třídní učitelka 1. třídy

Pavla Grajová

Pocházím ze Železného Brodu, kde jsem absolvovala střední sklářskou školu, obor skleněné figurky. Při zvažování, kam na vysokou školu, jsem se rozhodla pro studium pedagogiky. Nebylo to tak těžké, už na základní škole jsem chtěla být učitelkou.

Vystudovala jsem český jazyk a výtvarnou výchovu v Hradci Králové, kde jsem v 5. ročníku absolvovala  čtyřměsíční stáž v Drážďanech. Život mě po škole zavál na Moravu do Mohelnice, kde jsem pracovala mimo svůj obor.

Svoji učitelskou dráhu jsem začala na katolické škole v Jablonci nad Nisou, kde jsem učila jen krátce, a pokračovala na waldorfské škole v Semilech, kde jsem působila od roku 2011 do roku 2023. Jako třídní učitelka jsem přebírala 3. třídu a dovedla ji do 7. třídy a pak jsem od 1. třídy provázela děti do 7. třídy. Vedle epoch ve své třídě jsem učila především český jazyk na 2. stupni základní školy i jeden rok na lyceu, dále hudební výchovu a měla jsem na starosti  i školní zahradu, kterou jsme s kolegyní velmi rády opečovávaly, a  společně jsme byly i na stáži ve waldorfské škole ve Stuttgartu.  Dále jsem absolvovala tříletý waldorfský seminář v Praze a účastnila  se seminářů  týkajících se epoch, které jsem učila od 1. do 7. třídy. Během působení v Semilech jsem navštívila waldorfské školy v Bochumi a Norimberku.

Na waldorfské pedagogice oceňuji provázanost učiva v jednotlivých ročnících a zařazování umělecké činnosti do výuky. Waldorfská pedagogika působí na celkový rozvoj dítěte od sociální stránky přes vědomostní po uměleckou a každé dítě v ní může rozvinout svůj potenciál. Třídní učitel je průvodce dětí a zprostředkovatel vědomostí a činností. Učitelská práce je pro mě zajímavá právě svojí různorodostí a výzvami, které mi přináší.