737 652 191

Lidé v naší škole

Lenka Bauerová, komunitní škola, třídní učitelka + ČJ, NJ

Lenka Bauerová

Pocházím od Lomnice nad Popelkou, ale osud mne přivedl na patnáct let do Prahy. Do rodného kraje jsem se s rodinou vrátila před narozením druhého synka a nyní žijeme v Benešově u Semil.

Po gymnáziu jsem se rozhodla jít studovat na pedagogickou fakultu češtinu a němčinu, s tím, že jednou půjdu učit. To jsem si také splnila. Po studiu jsem však neměla odvahu jít mezi děti či náctileté, a tak jsem začala s dospělými, na pražských jazykových školách. Po několika letech jsem nabyla odvahy a zatoužila změnit směr. A tak jsem se přihlásila na waldorfský seminář a hledala místo na nějaké střední škole. K mé velké radosti jsem nastoupila na pražské waldorfské lyceum, kde jsem strávila šest let. Byla to pro mě velmi intenzivní, rozvíjející a obohacující zkušenost. Poté mé kroky směřovaly k další velké životní zkušenosti: roli maminky. Se svými dvěma syny jsem doma strávila přes sedm let. Své nové působiště jsem po mateřské našla na komunitní škole na Malé Skále..

Bylo pro mě důležité najít školu, která se věnuje waldorfské pedagogice. Jak pro své syny, tak pro sebe. Waldorf je pro mě cestou, která se zajímá především o dítě a jeho zdravý vývoj. Učební obsahy jsou pak primárně prostředkem tohoto zdravého vývoje, ne jeho cílem. V Lesvesu jsem našla navíc bonus v podobě zdravě fungujícího společenství nejen učitelů, ale i rodičů, kteří jsou nedílnou součástí tohoto organismu. A je pro mě ctí a radostí být tu také.