737 652 191

Lidé v naší škole

Tereza Včeláková, komunitní škola, třídní učitelka + NJ

Tereza Včeláková

Moje cesta do waldorfské školy byla hodně klikatá. Jsem diplomovaná zdravotní setra, která vystudovala cestovní ruch, obor průvodcovství, a ještě střední pedagogickou školu. Když jsem hledala studium arteterapie, dostala jsem se k antroposofii. A tak jsem vystudovala Akademii sociálního umění TABOR, obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie.

Když jsme hledali vhodnou školku a školu pro dceru, rozhodli jsme se pro waldorfskou školu v Semilech. Přestěhovali jsme se do její blízkosti. Do školy v Semilech nastoupila nejprve dcera, později i já jako učitelka na záskok. Ze záskoku se stalo zaměstnání. V Semilech jsem převzala třídu na konci 4. ročníku a dovedla ji do 7. ročníku. Pak jsem se rozhodla začít novou epochu, začít od začátku, od 1. třídy.

Ve škole na Malé Skále vedu ještě včelařský kroužek a kroužek malování suchým pastelem.

Jsem ráda, že jsem se mohla přidat ke společenství kolegů, rodičů a dětí při vzniku komunitní školy na Malé Skále. Jako učitelka jsem šťastná. Jako učitelka a kolegyně jsem ještě šťastnější. Cítím velké díky, že mohu být součástí tohoto krásného, proměnlivého a živého společenství. Baví mě objevovat spolu s dětmi, zatáhnout je do objevování, údivu a hledání souvislostí.

Na waldorfské pedagogice mě baví a stále udivuje, jak spolu všechno souvisí a je postaveno v souladu s člověkem. Zároveň je stále co objevovat.