737 652 191

Lidé v naší škole

Žofie Převrátilová, komunitní škola, třídní učitelka 3.+4. třídy

Žofie Převrátilová

Narodila jsem se v Praze, vyrostla v Mladé Boleslavi a vystudovala pedagogickou fakultu v Liberci, obor český jazyk – občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ. Chtěla jsem být sociální pracovnicí, učitelství mne oslovilo až poté, co jsem se setkala s waldorfskou pedagogikou. Po vysoké škole a svatbě jsem absolvovala roční kurz pro třídní učitele waldorfských škol ve Stuttgartu a nastoupila do semilské waldorfské školy jako vychovatelka. Pak se nám narodila první dcera a já jsem s ní a dalšími třemi  našimi dětmi  strávila 13 let na mateřské dovolené.

Dnes jsem třetím rokem třídní učitelkou lesveských třeťáků a dva roky i čtvrťáků a jsem šťastná, že mohu působit ve škole, kde se cítím svobodně a je mi velice dobře v kolektivu dětí, rodičů a kolegů. Má práce mne těší, dává mi smysl a nutí mne k bdělosti, ohleduplnosti, empatii a samostudiu. Jsem ráda, že se mohu denně radovat s dětmi a tvořit naši školu ve společenství komunity, které si velice vážím.