737 652 191

Lidé v naší škole

Marta Šedivá, komunitní škola – třídní učitelka + CH, MA, FY; základní škola – učitelka pro individuální vzdělávání

Marta Šedivá

Vystudovala jsem ekonomii, obor Podnikové finance, a pracovala v rodinné firmě. Ráda objevuji nové a nerada dělám něco jen proto, že je to tradice a že se to tak dělalo vždycky. Ptám se po smyslu a po tom, co situace chce právě teď.

Když přišlo první těhotenství a s ním seznámení s waldorfskou pedagogikou, neváhala jsem. Byla jsem ohromená jejími principy a vrhla se společně s dalšími nadšenci do zakládání waldorfského mateřského centra v Mladé Boleslavi. Jak děti pomalu dorůstaly do školkového věku, přestěhovali jsme se do Bosně a spoluutvářeli místní waldorfskou mateřskou školku. Když nastala chvíle, kdy měla moje dcera nastoupit do školy, přemístili jsme se do Semil. Zde jsem působila ve waldorfské škole 13 let jako knihovnice, organizační pracovnice, vychovatelka, asistentka pedagoga. Po doplnění vzdělání i jako třídní učitelka a zástupce ředitele. Protože považuji za důležité, aby se mohly „waldorfsky“ vzdělávat všechny děti rodičů, již o to stojí, podílela jsem se na vzniku komunitní školy na Malé Skále a základní školy v Turnově.

Umožnit dětem rozvíjet se po všech stránkách, aby byly flexibilní a zároveň duševně vyrovnané v dnešním světě, je přesně to, co by měla moderní pedagogika přinášet a o co se každý den snažím.